หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : ขอเชิญประชุมวิชาการ \"ทำอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีในห้องผ่าตัด\"
โดย : admin
อ่าน : 2605
จันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กำหนดการประชุมวิชาการ
“ทำอย่างไร.....ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีในห้องผ่าตัด”
(How to perform good works in OR)
วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐  น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  จังหวัดลพบุรี