หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เรื่อง การเปิดประมูลและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โดย : admin
อ่าน : 911
จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช                  และเพื่อให้การดำเนินกิจการร้านค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกหลักโภชนาการ จึงได้กำหนดวัน เวลา                  และสถานที่ ในการรับสมัครผู้เข้ารับการประมูลและผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนได้กำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
          ประกาศ ณ วันที่      มิถุนายน พ.ศ. 2562