หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : การประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน
โดย : admin
อ่าน : 1946
จันทร์ ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน

 ของ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

************************************************************************************************