[ nuttyku ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณฤเดช นามประยงค์
ชื่อเล่น : 
นัท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
20/11/2532
อายุ : 
29
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
nuttyku@gmail.com  
ที่อยู่ : 
298 ม.5 ต.ทะเลชุบศร
อำเภอ : 
อ.เมือง
จังหวัด : 
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
15000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0898013502
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
ปริญญาตรี