[ Filmacy ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อภิชญา ทองเสวก
ชื่อเล่น : 
ฟิล์ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/10/2543
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
aphichaya_9595@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
24/4 หมู่1 ตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
15000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0957612917
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา