[ ีumaporn ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อุมาภร พรมมา
ชื่อเล่น : 
น้ำ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
29/10/2523
อายุ : 
38
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
umaporn45991@gmail.com  
ที่อยู่ : 
264/1 ม.4 ต.ท่าหลวง
อำเภอ : 
ท่าหลวง
จังหวัด : 
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
15230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0944912588
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา