โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/atomymaxsite Mon, 20 Sep 2021 16:57:17 บทความพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 http://localhost/atomymaxsite/?name=news&file=readnews&id=487 http://localhost/atomymaxsite/http://localhost/atomymaxsite/images/icon/Apps.png

บทความพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1570436115
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี และรางวัลพระราชทาน http://localhost/atomymaxsite/?name=news&file=readnews&id=9 http://localhost/atomymaxsite/http://localhost/atomymaxsite/icon/news_1426837930.jpg

นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคณะผู้บริหารนำทีมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสโรงเรียนบรรจงรัตน์

1426837930
ดินทางให้กำลังใจ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ http://localhost/atomymaxsite/?name=news&file=readnews&id=8 http://localhost/atomymaxsite/http://localhost/atomymaxsite/icon/news_1426147149.jpg

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ตัวแทนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
นำโดย นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ และคณะ
เดินทางให้กำลังใจ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ณ กระทรวงสาธารณสุข

1426147149
ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 http://localhost/atomymaxsite/?name=news&file=readnews&id=7 http://localhost/atomymaxsite/http://localhost/atomymaxsite/icon/news_1426130274.jpg

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16
ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” (Imagination for Quality) ระหว่างวันที่ 10 – 1426130274