[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 186 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
weblink

โปรแกรมเสริม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
พยากรณ์อากาศ
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562
โดย : admin
เข้าชม : 130
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
A- A A+
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร                                           โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เรื่อง  การยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการร้านอาหารโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
       
ข้อ 1 รูปแบบและเงื่อนไขการดำเนินงาน
1.1 ประเภทร้านจำหน่ายอาหาร 1 ร้าน
1.2 ผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปี                   นับแต่วันลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่
1.3 ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบดูแลอาคาร สถานที่ ความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกร้านค้า               ที่ตนเองประมูลได้ ตลอดจนบริเวณโดยรอบร้านค้าให้เรียบร้อย หากเกิดความชำรุดเสียหายจะต้องชดใช้               หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
1.4 ผู้ประกอบการร้านค้าต้องชำระค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปาตามที่ใช้จริง โดยแยกมิเตอร์
1.5 ผู้ประกอบการต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือของมึนเมา ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยต้องตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย และมีใบรับรองแพทย์                       และต้องมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ใช้คำหยาบคายในขณะจำหน่ายสินค้า
1.6 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการดำเนินงาน                          ของผู้ประกอบการได้ทุกเมื่อ และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ ยินยอมให้โรงพยาบาลฯ เข้าตรวจสอบอาหารที่จำหน่าย หากพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช               มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากโรงพยาบาล                     พระนารายณ์มหาราชได้
ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้ประกอบการร้านค้า
2.1 เป็นบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
2.2 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
2.3 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หรือเป็นผู้ถูกบอกเลิกสัญญาจากส่วนสวัสดิการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มิให้จำหน่ายสินค้า
2.4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
2.5 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายหรือ ประกอบอาหาร
2.6 เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข                และใช้ภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบอาหารที่สะอาด และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน ปลอดภัย                         งดใช้ภาชนะที่ทำมาจากเม็ดพลาสติก (โฟม) ในการบรรจุอาหาร
2.7 ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง                  และประกาศของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2562 4/ธ.ค./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 25/พ.ย./2562
      ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 25/พ.ย./2562
      หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 21/พ.ย./2562
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร, พนักงานซักฟอก, ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และพนักงานเกษตรพื้นฐาน อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2562 14/พ.ย./2562